Start a conversation

Начался процесс восстановления сайтов на облачном хостинге

читати українською →

7 апреля сотрудники Службы безопасности Украины изъяли часть оборудования компании NIC.UA, в результате чего остановили работу около 30 тысяч сайтов наших клиентов.

21-23 апреля нам удалось получить резервные копии почти всех сайтов клиентов, которые пострадали из-за изъятия серверов.
Мы уже восстанавливаем работу сайтов на новом облачном хостинге. Он является отказоустойчивым и его невозможно конфисковать. Процедура восстановления займет несколько дней. Для восстановления работы сайтов вам не нужно подавать заявки или обращения.


Чтобы повысить безопасность ваших данных, резервные копии сайтов создаём как на территории Украины, так и за её пределами.

Все клиенты автоматически получают компенсацию — 30 дней хостинга бесплатно в дополнение к сроку простоя. В среднем бесплатно продлеваем хостинг на 50 дней.

 

Розпочався процес відновлення сайтів на хмарному хостингу

7 квітня співробітники Служби безпеки України вилучили частину обладнання компанії NIC.UA, в результаті зупинили роботу біля 30 тисяч сайтів наших клієнтів.

21-23 квітня нам вдалось отримати резервні копії майже всіх сайтів клієнтів, які постраждали від вилучення серверів.
Ми вже поновлюємо роботу сайтів на новому хмарному хостингу. Він є відмовостійким і його неможливо конфіскувати. Процедура відновлення триватиме декілька днів. Для відновлення роботи сайтів вам не треба надавати заяви чи звернення.

Щоб підвищити безпеку ваших даних, резервні копії сайтів ми створюємо як на території України, так і за її межами.

Всі клієнти автомарично отримають компенсацію — 30 днів безкоштовно на додаток до терміну перестою. В середньому безкоштовно продовжуємо хостинг на 50 днів.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Anna Nabiullina (Migrated deleted Agent)

  2. Posted

Comments